Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg
Terug naar alle artikelen

Afvallen met diabetesmedicijn Ozempic

Blog 28 november 2023
Afvallen met diabetesmedicijn Ozempic MediHealthGroup MHG

Afvallen met diabetesmedicijn Ozempic: Het bereiken van een gezond gewicht draagt aanzienlijk bij aan het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten. Echter, gewichtsverlies kan een uitdaging zijn. Een recent onderzoek wijst op een veelbelovende aanpak met semaglutide, een nieuw medicijn dat niet alleen bijdraagt aan gewichtsverlies maar ook het risico op hart- en vaatziekten sterk vermindert, vooral bij patiënten met diabetes. Dit artikel onthult de bevindingen van dit baanbrekende onderzoek.

Ozempic en gewichtsverlies: Nieuwe perspectieven bij afvallen met diabetesmedicijn

Recent onderzoek onder 17.600 patiënten met ernstig overgewicht, waarbij 20% een hoog risico op hart- en vaatziekten had maar geen diabetes, toonde positieve effecten van semaglutide. Gedurende ruim drie jaar werd het risico op een hartinfarct, beroerte, en overlijden door hart- en vaatziekten gevolgd.

Positieve resultaten voor hartgezondheid

Na ruim drie jaar bleek de semaglutide-groep 20% minder kans te hebben op complicaties dan de placebogroep. Vooral opvallend was de vroege vermindering van de kans op een hartinfarct, terwijl het risico op overlijden door hart- en vaatziekten pas na drie jaar aanzienlijk daalde. Bovendien daalde het percentage nieuwe diabetesgevallen met 73% in de semaglutide-groep ten opzichte van de placebogroep (12%).

Ontstekingsvermindering:

Semaglutide vertoonde ook significante ontstekingsvermindering (39%) in vergelijking met de placebogroep (3%). Dit is relevant omdat ontstekingen in de bloedvatwand een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van vernauwingen in de slagaders (atherosclerose), wat uiteindelijk kan leiden tot een hartinfarct of beroerte.

Kritische overwegingen bij afvallen met diabetesmedicijn

Ondanks de positieve resultaten zijn er enkele kritische overwegingen:

  1. Het risico op een hartaanval, beroerte en overlijden daalt slechts met 1,5 op de 100 behandelde personen, en dit duurt drie jaar voordat merkbare resultaten optreden.
  2. De kosten van semaglutide zijn hoog, en het is essentieel om af te wegen of de gezondheidsvoordelen opwegen tegen de maatschappelijke kosten.
  3. Het behaalde gewichtsverlies was 8,5%, wat minder is dan de verwachte 16% in eerdere kortere onderzoeken.
  4. Naast gewichtsverlies kan ook de vermindering van ontstekingen door semaglutide bijdragen aan de gunstige effecten op hart- en vaatgezondheid.

Semaglutide: Een injectie van hoop voor gewichtsverlies en hartgezondheid

Het onderzoek wijst op de gunstige effecten van semaglutide bij gewichtsverlies en vermindering van hart- en vaatziekterisico. Overweeg dit middel in overleg met uw arts. Bij CCN dragen we bij aan internationale onderzoeken om de behandeling van hart- en vaatziekten te verbeteren.

Vergoed hartonderzoek met ECG

Een gezonde levensstijl is cruciaal, maar periodiek preventief hartonderzoek speelt ook een essentiële rol. Overweeg een vergoed hartonderzoek met een ECG om uw hartgezondheid te evalueren. Deze eenvoudige stap kan de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderen. Neem de regie over uw hartgezondheid voor een lang en gezond leven!

Ik wil een compleet vergoed onderzoek

Boek uw compleet vergoede onderzoek en laat uw hart, huid en longen controleren.

  • Compleet vergoed door de zorgverzekeraar
  • Gaat niet af van het eigen risico
  • Ontvang binnen enkele dagen advies en resultaat van een medisch specialist
Bekijk hier
Deel dit artikel

Relevante artikelen