Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg
Terug naar alle artikelen

Preventie van hart- en vaatziekte in Nederland

Blog 29 augustus 2023

Hart- en vaatziekten blijven een blijvende uitdaging in Nederland en België, aangezien ze zowel de meest voorkomende doodsoorzaak als de voornaamste reden voor ziekenhuisopnames vertegenwoordigen. De onderliggende boosdoener achter deze zorgwekkende statistieken is slagaderverkalking, een aandoening die de deur opent voor potentieel dodelijke complicaties zoals hartinfarcten, beroertes en andere vaatproblemen. Gelukkig valt op te merken dat het aantal sterfgevallen als gevolg van deze ziekten aanzienlijk is gedaald in vergelijking met enkele decennia geleden. Deze positieve trend is voornamelijk te danken aan preventieve maatregelen die hebben geleid tot positieve verschuivingen in de levensstijl van de bevolking, met name op het gebied van rook- en eetgewoonten. Bovendien hebben versnelde en verbeterde diagnostische methoden en behandelingen ook bijgedragen aan deze gunstige ontwikkeling.

Risicofactoren Onder de Loep

Een bespreking over preventie gaat hand in hand met een focus op de bekende risicofactoren die het pad kunnen effenen voor slagaderverkalking en bijgevolg hart- en vaatziekten. Deze risicofactoren zijn onder andere:

  • Hoge bloeddruk (hypertensie)
  • Verhoogde cholesterolwaarden
  • Suikerziekte (diabetes)
  • Roken
  • Gebrek aan lichaamsbeweging
  • Overgewicht
  • Overmatig alcoholgebruik
  • Ongezonde voedingsgewoonten
  • Stress

Actieve Preventie: Levensstijl en Mogelijke Interventies

Het goede nieuws is dat deze risicofactoren onder controle kunnen worden gehouden door aanpassingen in de levensstijl en, indien nodig, medicamenteuze interventies. Niettemin zijn er enkele risicofactoren die minder beïnvloedbaar zijn, zoals leeftijd, geslacht en genetische aanleg. Naarmate we ouder worden, neemt het risico toe, en mannen hebben over het algemeen een verhoogd risico in vergelijking met vrouwen. Daarnaast kunnen genetische factoren ook een rol spelen.

Primaire en Secundaire Preventie

Het domein van preventie kan worden opgesplitst in ‘primaire preventie’ en ‘secundaire preventie’. Primaire preventie richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten bij gezonde individuen. Het individuele risico op het ontwikkelen van deze ziekten kan worden ingeschat aan de hand van factoren zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk en cholesterolniveaus, en wordt vaak uitgedrukt als het risico op het ontwikkelen van de ziekten in de komende 10 jaar.

Aan de andere kant draait secundaire preventie om het nemen van preventieve maatregelen bij personen die reeds gediagnosticeerd zijn met hart- en vaatziekten. Deze groep patiënten krijgt doorgaans ook medicamenteuze behandeling, terwijl dit bij individuen met een lager risico minder gebruikelijk is.

Actieve Stappen voor een Gezond Hart

Naast het aannemen van een gezonde levensstijl, waaronder gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging, is het raadzaam om gebruik te maken van toegankelijke gezondheidszorg. Profiteer van vergoede hartonderzoeken die een diepgaand inzicht bieden in je hart- en vaatgezondheid. Deze omvatten het maken van een elektrocardiogram (ECG), bloeddrukmetingen, doppleronderzoek voor bloedstroomanalyse, spirometrieonderzoek voor longfunctie en saturatiemeting voor zuurstofniveaus in het bloed.

Samen naar een Gezondere Toekomst

Door bewustzijn te vergroten over risicofactoren en effectieve preventieve maatregelen, kunnen we gezamenlijk streven naar een verminderd aantal gevallen van hart- en vaatziekten. Samenwerking leidt tot een algehele verbetering van de gezondheid van de bevolking en zet een stap in de richting van een gezondere toekomst.

Deel dit artikel

Relevante artikelen