Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Wat is een 30-minuten bloeddrukmeting?

Een 30-minuten bloeddrukmeting kan accuraat de bloeddruk en hartslag bepalen gedurende een langere periode. Hierdoor kan hypertensie en hypotensie vastgesteld worden waardoor men proactief kan werken aan het behouden van een gezond hart. Hypo- en hypertensie kunnen leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties, waaronder hartaandoeningen, beroertes, nierproblemen, duizeligheid, flauwvallen en vermoeidheid. Vroege detectie en gepaste maatregelen kunnen deze risico's verminderen en uw levenskwaliteit verbeteren.

MediHealthGroup 24 uur hartritme meting
landelijk initiatief ter ziektepreventie

Wat meet een 30-minuten bloeddrukmeting?

Bij een 30-minuten bloeddrukmeting, ook wel bekend als een ambulante bloeddrukmeting, worden de bloeddrukwaarden van een persoon continu gemeten gedurende een periode van 30-minuten, in plaats van slechts een enkele meting zoals bij een standaard bloeddrukcontrole. Tijdens de meting wordt het volgende gemeten:

  • Systolische en Diastolische Bloeddruk: De meting registreert zowel de systolische (het hoogste getal) als de diastolische (het laagste getal) bloeddruk. Deze waarden geven respectievelijk de druk weer wanneer het hart samentrekt en ontspant.
  • Hartslag: Naast de bloeddrukmetingen wordt ook de hartslag geregistreerd. Dit is het aantal slagen per minuut van het hart.

Waarom een 30-minuten bloeddrukmeting?

Hypertensie (hoge bloeddruk) en hypotensie (lage bloeddruk) kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Het is cruciaal om deze aandoeningen vroegtijdig te detecteren en effectieve preventieve maatregelen te nemen. Hier is waarom de 30-minuten bloeddrukmeting van essentieel belang is:

  • Nauwkeurigheid en Continuïteit: In tegenstelling tot een enkele bloeddrukmeting biedt de 30-minuten meting een continue registratie van uw bloeddruk gedurende een langere periode. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van uw bloeddrukfluctuaties.
  • Detectie van Hypertensie en Hypotensie: De meting onthult of uw bloeddrukwaarden binnen de normale grenzen vallen of dat er tekenen zijn van hoge of lage bloeddruk. Dit is van cruciaal belang voor een vroegtijdige diagnose en behandeling.
  • Individuele Variabiliteit: Iedereen heeft een uniek bloeddrukprofiel. Sommige mensen hebben ‘wittejashypertensie’, waarbij hun bloeddruk in de spreekkamer hoger is dan normaal. Anderen hebben non-dipper bloeddruk, wat betekent dat hun bloeddruk ‘s nachts niet zoals gebruikelijk daalt. Een 30-minuten meting onthult uw persoonlijke patroon.
  • Risicoanalyse: Door regelmatig 30-minuten bloeddrukmetingen te ondergaan, kunt u de risico’s van hoge of lage bloeddruk in uw dagelijks leven begrijpen en maatregelen nemen om uw gezondheid te beschermen.