Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Landelijke initiatieven ter ziektepreventie

Ter preventie van de meest prangende en veelvuldig voorkomende (chronische) ziektes waaronder huidkanker, COPD en hart- en vaatziekte, is MediHealthGroup een landelijk initiatief gestart om meer aandacht te schenken aan de preventie van deze (chronische) ziektes. Met als doel om vroegtijdig (chronische)ziektes te signaleren.

HART- EN VAATONDERZOEK REDT LEVENS

Vergoed hart onderzoek

Zo’n 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben chronische hart- of vaatziekten. Vele mensen zijn zich onbewust van het risico dat zij lopen op hart en vaatziekte. Dit komt omdat de meeste klachten van hart en vaatziekte vooral vage klachten die niet altijd serieus worden genomen. Kennis over deze aandoeningen is van belang voor patiënten en hun naasten. MediHealthGroup heeft hierom een aparte campagne pagina ingericht, volledig gefocust op bewustwording creëren bij mensen met risico op hart- en vaatziekte.

Aandacht voor hart en vaatziekte

Hart- en vaatonderzoek wordt door zijn ingrijpende aard vergoed vanuit de basisverzekering. Bij vroegtijdige achterhaling van de ziekte kan levensingrijpende schade voorkomen worden. Hierdoor vraag MediHealthGroup aandacht en bewustwording van de mogelijkheid om vergoede onderzoeken uit te laten voeren naar hart- en vaatziekten om:

  • Het aantal zieken en sterftegevallen terug te dringen
  • De juiste diagnose op tijd te stellen
  • Hart en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen

Vergoed long onderzoek

Per jaar sterven er zo’n 2000 mensen aan beroepslongziektes. Vele mensen zijn zich onbewust van de risico’s die zij lopen op het krijgen van beroepslongziektes door het werk wat zij uitvoeren en aan welke schadelijke stoffen zij worden blootgesteld tijdens hun werk. COPD begint met Het begint met vage klachten zoals een onschuldig hoestje, verkoudheidsklachten en vermoeidheid, maar kan leiden tot onherstelbare schade aan de longen Kennis over deze aandoeningen is van belang voor patiënten en hun naasten. MediHealthGroup heeft hierom een aparte campagne pagina ingericht, volledig gefocust op bewustwording creëren bij mensen met risico op COPD.

Aandacht voor COPD

COPD wordt door zijn ingrijpende aard vergoed vanuit de basisverzekering. Bij vroegtijdige achterhaling van de ziekte kan de achteruitgang van de longen en daarmee de kwaliteit van het leven behouden worden. Hierdoor vraag MediHealthGroup aandacht en bewustwording van de mogelijkheid om vergoede onderzoeken uit te laten voeren naar longziekte om:

  • Het aantal zieken en sterftegevallen terug te dringen
  • De juiste diagnose op tijd te stellen
  • COPD in een vroeg stadium op te sporen

Vergoed huid onderzoek

1 op de zes Nederlanders krijgt huidkanker, alleen al in 2021 bedroeg dit 82.800 mensen. Dit aantal zal de komende jaren flink stijgen. Zodra zonlicht op de huid komt, ontstaat er een ontstekingsreactie dit zorgt voor beschadiging aan de huidcellen. Huidkanker vormt zich gemiddeld pas na 30 jaar waardoor verdachte plekjes veelal worden gemist. Kennis over huidkanker en hoe verdachte plekjes geidentificeerd kunnen worden is van belang om vroegtijdig huidkanker te herkennen. MediHealthGroup heeft hierom een aparte campagne pagina ingericht, volledig gefocust op bewustwording creëren bij mensen met risico op huidkanker.

Aandacht voor huidkanker

Het onderzoeken van plekjes wordt door de hevige gevolgen van het missen van een melanoom, vergoed vanuit de basisverzekering. Door in zo’n vroeg mogelijk stadium te achterhalen of dat vreemde plekje een indicatie van huidkanker is kan levensingrijpende schade voorkomen worden. Hierdoor vraag MediHealthGroup aandacht en bewustwording van de mogelijkheid om vergoede onderzoeken uit te laten voeren naar verdachte huidplekjes om:

  • Het aantal zieken en sterftegevallen terug te dringen
  • De juiste diagnose op tijd te stellen
  • Huidkanker in een vroeg stadium op te sporen