Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Het huisartseninfarct

Een voorgespiegeld tekort van ruim 30.000 werknemers in de zorgsector zorgt voor een zorginfarct voor alle Nederlanders. Resulterend uit de sterke bezuiniging op de zorg en de toenemend vergrijzende beroepsbevolking kampt Nederland met lange wachttijden en verkeerde of uitgestelde diagnoses.

Huisarts zorgen geen patienten aannemen

Huisartsen verdrinken

Bekend is dat huisartsenpraktijken en praktijkondersteuners overbelast zijn en dat de kwaliteit van de zorg hieronder lijdt. Dit komt onder meer door de toenemende administratieve last en de vergrijzende beroepsbevolking. Bovendien neemt het aantal huisartsenpraktijken met de jaren af.

Hartslag
Wachtlijsten en patiëntenstop

21,9% van de huisartsen ervaart meerdere keren in de afgelopen vijf jaar dat ze geen patiënten meer kunnen aannemen. Dit zal in de aankomende jaren toenemen naar 36,4%.

Hartslag
Verkeerde diagnoses door tijdgebrek

52% van de huisartsen ervaart dagelijks uitlopende spreekuren en kan hierdoor niet de benodigde zorg bieden. 59% geeft zelfs aan dat de noodzakelijke werkzaamheden niet afkomen in de reguliere werktijd.

hartslag
Toenemende werk- last en druk

45% van de huisartsen geven aan dat de werklast binnen de praktijk te zwaar is. 20% geeft aan dat de complexiteit van de zorgvragen te hoog is.

HART- EN VAATONDERZOEK REDT LEVENS

Pleisters plakken op een haperende zorgsysteem

Het lukt de artsen nog maar amper de zorg te leveren die ze willen en er worden fouten gemaakt door de hoge werkdruk. De huisartsen zien de toekomst somber in. Al bijna 20 jaar trekken ze aan de bel in politiek Den Haag, maar er kwamen alleen maar meer taken bij.

  • Het aantal schadeclaims voorkomend uit diagnostiseringsfouten is in 2018 ten opzichte van 2016 met 35,84% gestegen.
  • 65% van de claims is afkomstig van fouten gemaakt tijdens het diagnostiseringstraject.
  • 10,9% gerelateerd aan het misidentificatie van huidkanker.
  • Van de binnenkomende claims die voortkomen uit diagnoses, worden bij 9,8% een hartinfarct, 3,2% een beroerte en 2,1% een tromboze verkeerd gediagnostiseerd door de huisarts.
Schadeclaims huisarts

Zembla onderzoekt:

Het huisartseninfarct

Urgente gezondheidsthema's

Ter preventie van de meest prangende en veelvuldig voorkomende (chronische) ziektes is MediHealthGroup een landelijk initiatief gestart om aandacht te roepen voor de volgende gezondheidsthema's

Beroepsziekte nummer 1 COPD
COPD en andere longproblematiek

COPD is een chronische ziekte van de longen. Ter behouden van gezondheid en daarbij de kwaliteit van leven, is het belangrijk om COPD vroegtijdig te herkennen.

Melanomen en andere soorten huidkanker

Herken de verschillende vormen van huidkanker vroegtijdig en voorkom uitzaaiing. Huidkanker is goed te behandelen, zolang het maar vroegtijdig wordt vastgesteld.

Landelijke initiatieven
HART- EN VAATONDERZOEK REDT LEVENS
Hart- en vaatziekten problematiek

Bij klachten in de borststreek zoals pijn op de borst, hartritmestoornissen, hartfalen of hoge bloeddruk is snelle diagnose van belang.

Full-service kosteloos ondersteuner van de 1e en 2e lijnszorg

De Nederlandse zorgsector ondersteunen bij het ontstane zorginfarct, dat is waar MediHealthGroup zich voor inzet en hard maakt.

Ondersteuning 1e & 2e lijns zorg

Patiënten kunnen door de ondersteuning eerder een consult inboeken. De huisarts wordt minder belast en de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd

E-Health

Met E-health wordt de communicatie tussen arts en medisch specialist geoptimaliseerd, kunnen wachtrijen gefilterd en voorkomen worden en de duur van het consult wordt ingekort.

Taakherschikking

Taakherschikking zorgt dat de geringe tijd van medisch specialisten effectief benut wordt waarmee er eerder en een betrouwbaardere diagnose gesteld kan worden.

administratie

Administratieve uitbesteding

Administratieve uitbesteding van doorverwijzingen, declaratie en communicatie met de patiënt worden opgevangen waardoor arts ontlast kan worden.

besparingen huisarts

Besparingen met ondersteuningen

In de huidige situatie worden maar liefst 83% van de patiënten onterecht doorverwezen naar de dermatoloog. Dit zorgt naast onnodige kosten voor lange wachtrijen bij zowel de huisarts als bij de dermatologen. De huidige situatie is inefficiënt en legt extra druk op zowel de huisarts als specialist. Hierdoor kost dit gemiddeld 8,7 miljoen euro met de daar bijkomende drukte van dien. Wanneer MediHealthGroup ondersteunt zal de wachtlijst van de dermatoloog, maar ook huisarts verminderen, maar nog belangrijker wordt er met dit proces 3,25 miljoen euro bespaard.

huisartseninfarct
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Zembla onderzoekt: Het huisartseninfarct
Documentaire Zembla