Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Wat is het doppleronderzoek?

Het Doppleronderzoek, ook wel Doppler-echografie genoemd, is een niet-invasieve en pijnloze techniek die wordt gebruikt om de bloedstroom in de slagaders en aders van uw benen te meten. Dit onderzoek is van onschatbare waarde om de ernst van uw etalagebenen te bepalen en het juiste behandelplan op te stellen. Het niet ondergaan van Doppleronderzoek kan leiden tot ernstige complicaties. Etalagebenen zijn een teken dat uw slagaders mogelijk elders in het lichaam zijn vernauwd, wat een risicofactor kan zijn voor hartaandoeningen, beroertes en andere vasculaire problemen.

vergoedhartonderzoek doppler MediHealthGroup
landelijk initiatief ter ziektepreventie

Wat meet het doppleronderzoek?

Het doppleronderzoek wordt gebruikt om de bloedstroom in de slagaders en aders van uw benen te meten om zo etalagebenen te kunnen ontdekken. Heeft u last van pijn, krampen of vermoeidheid in uw benen tijdens het lopen? Dit kunnen tekenen zijn van etalagebenen, ook bekend als perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Deze aandoening wordt veroorzaakt door vernauwde of verstopte slagaders in de benen, wat de bloedtoevoer beperkt en symptomen veroorzaakt. Een onbehandelde aandoening geeft een groot risicofactor voor hartaandoeningen, beroertes en andere vasculaire problemen en kan leiden tot gangreen (weefselsterfte) en mogelijk amputatie. Het is van vitaal belang om snel actie te ondernemen om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Waarom een doppleronderzoek?

Enkele redenen waarom het doppleronderzoek van essentieel belang is:

  • Diagnose: Het Doppleronderzoek is de meest betrouwbare methode om de diagnose van etalagebenen te bevestigen. Door de bloedstroom te meten, kan uw arts de ernst van uw aandoening vaststellen.
  • Risicobeoordeling: Met het Doppleronderzoek kan uw arts het risico op complicaties, zoals wonden die niet genezen of zelfs amputatie, nauwkeurig inschatten. Dit helpt bij het nemen van preventieve maatregelen.
  • Behandelplanning: Op basis van de Dopplerresultaten kan uw medisch team een behandelplan opstellen dat specifiek is afgestemd op uw situatie. Dit kan bestaan uit medicatie, levensstijlaanpassingen of zelfs chirurgische ingrepen.