Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Wat is een hartfilmpje (ECG)?

Een hartfilmpje (ECG) is doorgaans het eerste onderzoeken dat je krijgt bij pijn op de borst. Het is een snel en eenvoudig onderzoek dat geen pijn doet. Een elektrocardiogram (ECG) is een medisch onderzoek dat wordt gebruikt om de elektrische activiteit van het hart vast te leggen en te visualiseren. Het ECG meet elektrische signalen die worden gegenereerd door de samentrekkingen van de hartspier en vertaalt deze signalen in een grafische weergave.
Een afwijkende ECG is vaak een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is met je hart. De arts stelt dan voor om ander onderzoek te doen om dit definitief vast te stellen.

hart en vaatziekte vragenlijst MediHealthGroup
landelijk initiatief ter ziektepreventie

Wat meet een ECG?

het ECG-onderzoek van onschatbare waarde voor de beoordeling van de hartgezondheid, het stellen van diagnoses en het bepalen van behandelingsstrategieën. Het is een veilige, niet-invasieve procedure die snel en gemakkelijk kan worden uitgevoerd, wat bijdraagt aan de effectiviteit van de moderne medische zorg. Zo kan een ECG een arts helpen bepalen;

  • of het hartritme normaal is;
  • of er een hartinfarct plaatsvindt;
  • of er een hartinfarct heeft plaatsgevonden;
  • of het hart groter is dan normaal;
  • of dat het hart op dat moment onvoldoende zuurstof krijgt.

Waarom een ECG?

Een elektrocardiogram (ECG) is een belangrijk diagnostisch hulpmiddel in de geneeskunde, met name in de cardiologie, en hier zijn verschillende redenen waarom ECG-onderzoek van groot belang is:

  1. Hartgezondheid beoordelen: Een ECG meet de elektrische activiteit van het hart en geeft informatie over de ritme en de toestand van het hart. Het kan helpen bij het opsporen van hartritmestoornissen, ischemie (onvoldoende bloedtoevoer naar het hart), en andere hartaandoeningen.
  2. Vroege detectie van problemen: Een ECG kan abnormale elektrische activiteit van het hart detecteren voordat er zich symptomen voordoen. Hierdoor kunnen artsen aandoeningen vroegtijdig opsporen en behandelen, waardoor de kans op ernstige complicaties afneemt.
  3. Monitoring en opvolging: Patiënten met bekende hartaandoeningen of risicofactoren kunnen regelmatig ECG’s ondergaan om hun hartgezondheid te monitoren en eventuele veranderingen in de loop van de tijd te detecteren. Dit is vooral belangrijk bij de opvolging van behandelingen.
  4. Onderzoek naar onverklaarbare symptomen: Sommige symptomen, zoals duizeligheid, flauwvallen of onverklaarde pijn op de borst, kunnen het gevolg zijn van hartaandoeningen. Een ECG kan helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaak.