Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Wat is een hartfilmpje (ECG)?

Een hartfilmpje (ECG) is doorgaans het eerste onderzoeken dat je krijgt bij pijn op de borst. Het is een snel en eenvoudig onderzoek dat geen pijn doet. Een ECG, dat staat voor elektrocardiogram, is een hartfilmpje dat de elektrische signalen van het hart in een grafiek weergeeft.

Meer onderzoek nodig

Een ECG is vaak een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is met je hart. De arts stelt dan voor om ander onderzoek te doen om dit definitief vast te stellen.

hart en vaatziekte vragenlijst MediHealthGroup

Wat meet een ECG?

Een ECG geeft een indruk of je hart goed werkt. De arts ziet;

  • of het hartritme normaal is;
  • of er een hartinfarct plaatsvindt;
  • of er een hartinfarct heeft plaatsgevonden;
  • of het hart groter is dan normaal;
  • of dat het hart op dat moment onvoldoende zuurstof krijgt.

Risicofactoren formulier

Beantwoord de vragen en ontdek of jij hart- en vaatziekte risicofactoren hebt. Bij mogelijke indicatie, krijg je toegang tot het afsprakenportaal van MediHealthGroup.