Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Wat is diabetes?

Diabetes onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de hemoglobine A1c (HbA1c) verbinding gemeten. De los dwarrelende glucose zal deze verbinding namelijk aangaan met zuurstofcellen. Hoe meer glucose er door het lichaam dwarrelt wanneer je diabetes hebt, hoe hoger het Hba1c gehalte zal zijn. Deze meting kan jouw glucosespiegel van 2 tot 3 maanden geleden meten. Bij het onderzoek zal er bloed afgenomen worden via een vingerprik. Dit doet nauwelijks pijn.

Diabetes type 2 insulinepen MediHealthGroup
Diabetesonderzoek MediHealthGroup

Risicofactoren formulier

Beantwoord onderstaande vragen en ontdek of jij diabetes risicofactoren hebt. Bij een mogelijke indicatie, krijg je toegang tot het afsprakenportaal. De kosten van het onderzoek zijn € 34,50.