Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg
Terug naar alle artikelen

Nieuw inzicht in de spreiding van kanker in Nederland

Blog 29 maart 2023
Nieuw inzicht in de spreiding van kanker in Nederland

Met dank aan het Integraal Kankercentrum is nu inzichtelijk waar in Nederland precies welke gevallen en hoeveel gevallen kanker er per regio voorkomen. Door een postcode in te typen, is in een oogopslag duidelijk welke soort kanker het meest in de regio voorkomt, maar om welke reden is dit nu precies boeiend? Wat voor invloed heeft dit inzicht voor preventie op kanker?

De samenstelling van de atlas

De atlas is gecreëerd op basis van cijfers geregistreerd in het Nederlandse kankerregister. De atlas bevat de cijfers van de periode van 2011 tot en met 2020. Aan de hand van het totale Nederlands gemiddelde is de atlas gekleurd per postcode waarin de kleuren aangeven of de omgeving juist boven of onder het Nederlandse gemiddelde van een bepaald soort kanker zit.

Waarom is de atlas van belang?

De kanker kaart is gemaakt om meer inzicht te creëren bij de Nederlandse samenleving over de risico’s die zij lopen. Het risico op het krijgen van kankersoorten kan namelijk veelal beïnvloed worden en daarmee dus uiteindelijk zelfs voorkomen worden. Treffend is dat de vele vormen van huidkanker voornamelijk veel in kustgebieden voorkomt. IKNL wil met de atlas niet alleen burgers behoeden, maar ook de overheid waarschuwen. Dit omdat uit de atlas duidelijk af te leiden is dat sociaaleconomische factoren een sterke factor zijn om te bepalen of iemand een groter risico loopt om een bepaalde vorm van kanker. Bijvoorbeeld: longkanker komt in veel hogere mate voor in achterstandsbuurten dan in welgestelde wijken.

Implementatie voor de preventie van huidkanker

Op de atlas is direct te zien dat huidkanker meer voorkomt in de plaatsen aan de kust dan bij andere gebieden. “Het mooiste is als mensen in deze gebieden, dankzij onze atlas, bewuster rekening houden met de uv-straling”, zegt Valery Lemmens, hoofdonderzoeker bij IKNL en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Daarbij moeten deze regio’s bewust gemaakt worden van de plekjes die bij inwoners op de huid aanwezig zijn. Deze frequent laten controleren wanneer ze er verdacht uitzien is raadzaam.

Deel dit artikel

Relevante artikelen