Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg
Terug naar alle artikelen

Heeft uw huisarts geen tijd? Huisartsenzorg nu toegankelijker

Blog 21 maart 2023

Te weinig tijd voor patiënten bij huisartsen

De Nederlandse huisartsen geven al jaren aan dat ze omlopen in het werk. De patiëntenstroom is moeilijk te reguleren en het aantal huisartsenpraktijken neemt af. Tegelijkertijd groeit de druk mede door toenemende zorgvraag en vergrijzing. Maar volgens de huisarts is de voorname reden, dat zij de afgelopen 20 jaar meer taken erbij hebben gekregen. Duidelijk is, met welke problemen de huisarts op dit moment te maken krijgt, maar welk invloed heeft dit nu op de patiënt?

Minder contact met de dokter

Ongeveer één op de drie patiënten merkt de verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van de eigen vertrouwde huisarts in het afgelopen jaar. Verreweg de meeste klachten gaan over dat patiënten de praktijk moeizaam kunnen bereiken. Bovendien geven patiënten aan dat zij dagenlang moeten wachten voordat een bezoek aan de huisartsenpraktijk kunnen plegen. Ruim twaalfduizend ouderen met vaak chronische aandoeningen zijn gevraagd voor hun participatie aan een onderzoek van de Patiëntenfederatie.

Fouten van de huisarts

Niet alleen de verhoogde werkbelasting en de moeilijke bereikbaarheid van de huisarts speelt zijn tol voor de patiënt, ook neemt het aantal schadeclaims toe. De VvAA, de Nederlandse verzekeraar die zorgverzekeringen aanbiedt aan werknemers uit de gezondheidszorg, wijzen op de toenemende stroom aan schadeclaims gericht aan de huisarts. Uit cijfers van de VvAA blijkt dat liefst 67% van de claims voortkomt uit het diagnostiseringstraject. Maar liefst 12% van deze claims komt door onvoldoende klinisch onderzoek tijdens het spreekuur. De claims zijn het gevolg aan tijdgebrek om onderzoeken uit te voeren tijdens de spreekuur, waardoor ervoor wordt gekozen om niet een diagnose te stellen aan de hand van onderzoek. Zo wordt bij 15,1% hart- en vaatziekte verkeerd gediagnosticeerd.

lange-wachttijden-huisarts-min

Het verhaal van de dokter

De VvAA heeft ook de mening van de huisartsen is gepeild. Zo blijkt dat ruim 52% van de huisartsen structureel uitlopende spreekuren ervaart, waardoor zij niet de benodigde zorg kunnen leveren. 59% van de huisartsen geeft zelfs aan dat niet de noodzakelijke werkzaamheden af te krijgen in de reguliere werktijd. Ongeveer 45% van de huisartsen geven aan dat de werkbelasting binnen de praktijk te zwaar is. Gemiddeld 20% geeft aan dat de complexiteit van de zorgvragen te hoog is, waardoor er fouten worden gemaakt. Bovendien kampen huisartsen ook met een personeelstekort. Tussen de 23 en 53 procent van de huisartsenorganisaties ervaart nu al tekorten aan onder andere doktersassistenten en praktijkondersteuners. Ook televisieprogramma Zembla heeft een reportage gemaakt over dit onderwerp genaamd ‘Het Huisartseninfarct’.

Ondersteuning huisartsenzorg

Concluderend uit bovenstaande cijfers blijkt dat het gehele zorgsysteem lijdt onder het zogeheten zorginfarct. Het zorginfarct kan echter niet de reden zijn dat de benodigde zorgverlening niet verleend kan worden. MediHealthGroup heeft daarom 3 landelijke initiatieven gestart om niet alleen de eerstelijnszorg te ondersteunen, maar bovendien ook de zorg te bieden die het meest nodig is onder met name kwetsbare ouderen. Door kennisoverdracht en preventieve onderzoeken kan men vroegtijdig achter hun gezondheidskwalen komen zonder de huisarts te belasten. Hierdoor worden de vele misdiagnoses voorkomen en krijgt men op tijd de zorg die zij behoeven.

Deel dit artikel

Relevante artikelen