Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg
Terug naar alle artikelen

Erfelijkheid en huidkanker: nieuwe inzichten uit onderzoek

Blog 1 mei 2023
Erfelijkheid en huidkanker: nieuwe inzichten uit onderzoek

Er zijn verschillende risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van huidkanker vergroten. Het is daarom belangrijk om de risicofactoren waar men invloed op heeft, te beperken. UV-straling is een belangrijke factor die de kans op huidkanker vergroot, maar er zijn ook erfelijke factoren die hierbij een rol spelen. In dit artikel worden recente onderzoeksresultaten over de rol van erfelijkheid bij huidkanker belicht.

Erfelijke factoren en het risico op huidkanker

Uit recent onderzoek is gebleken dat bepaalde genetische mutaties het risico op huidkanker verhogen. Mutaties kunnen ontstaan in het DNA, waardoor de code van het DNA verandert. Er zijn mutaties in het TP53-gen geassocieerd met een verhoogd risico op plaveiselcelcarcinoom, een vorm van huidkanker. Mutaties in het CDKN2A-gen verhogen het risico op een melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker. Deze kennis kan bijdragen aan een betere risicobeoordeling en preventie van huidkanker.

Erfelijke factoren en respons op behandeling

Erfelijke factoren kunnen ook van invloed zijn op de lichamelijke reactie op behandeling. Uit recent onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat patiënten met een mutatie in het BRAF-gen minder goed reageren op behandeling met BRAF-remmers, een veelgebruikt medicijn bij melanoom. Het in kaart brengen van deze erfelijke factoren kan bijdragen aan een meer gerichte behandeling die effectiever werkt.

Implicaties voor de klinische praktijk

De inzichten uit recent onderzoek naar erfelijkheid en huidkanker hebben ook implicaties voor de klinische praktijk. Zo kunnen genetische testen dus bijdragen aan een betere risicobeoordeling en preventie van huidkanker. Dit omdat mensen met een genetische mutatie, die het risico op het ontwikkelen van melanoom of plaveiselcelcarcinoom vergroot, bijvoorbeeld vaker kunnen worden uitgenodigd voor een huidonderzoek naar afwijkende plekjes. Daarbij zal de kennis over erfelijke factoren kunnen bijdragen aan het selecteren van de meest effectieve behandelingen voor individuele patiënten en kan mogelijk lange behandeltrajecten verkorten. Dit alles zal van grote invloed zijn wanneer men behandeld moet worden op huidkanker.

Vergoed huidonderzoek

Beantwoord uw medisch validatieformulier en wordt uitgenodigd voor een vergoed huidonderzoek dat niet af gaat van het eigen risico.

  • Volledig vergoed
  • Gaat niet ten koste van eigen risico
  • Beoordeeld door een dermatoloog
  • Binnen 1 dag een afspraak
Medisch validatieformulier
Deel dit artikel

Relevante artikelen